Toplumsal Katkı Komisyonu

TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONU
  Adı Soyadı İletişim E-mail
Komisyon Başkanı Doç. Dr. Cengizhan YILDIRIM 0374 254 10 00 Dahili : 5486 yildirim_c@ibu.edu.tr 
Üye Doç. Dr. Cengiz EKİZ 0374 254 10 00 Dahili : 5432 ekiz_c@ibu.edu.tr
Üye Doç. Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT 0374 254 10 00 Dahili : 5440 ozbakir_m@ibu.edu.tr 
Üye Doç. Dr. Erdoğan TEYYARE 0374 254 10 00 Dahili : 5526 erdoganteyyare@ibu.edu.tr 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nuh UÇGAN 0374 254 10 00 Dahili : 5482 nuh.ucgan@ibu.edu.tr