Danışma Kurulu Üyeleri Dış Paydaşlar

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ VE DIŞ PAYDAŞLAR
Akademik Birim Birim Adı Soyadı
Fakülte Dekanı BAİBÜ Prof. Dr. Rahmi YÜCEL
Dekan Yardımcısı BAİBÜ Prof. Dr. Yaşar AYYILDIZ
Dekan Yardımcısı BAİBÜ Doç. Dr. Cengizhan YILDIRIM
Danışma Kurulu Koordinatörü BAİBÜ Doç. Dr. Cengizhan YILDIRIM
Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı BAİBÜ Prof. Dr. Koray TÜTÜNCÜ
İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı BAİBÜ Doç. Dr. Murat ÖZCAN
İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı BAİBÜ Doç. Dr. Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı BAİBÜ Doç. Dr. İlhan SAĞSEN
Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı BAİBÜ  Dr. Öğr. Üyesi Serdar ŞAHİN
Dış Paydaş    
İş Dünyası Temsilcisi-1 BTSO Savaş SAKARYA
İş Dünyası Temsilcisi-2 BSMMMO İlkay BAĞATIR
Staj Yapılan Kamu Kur.-1 Bolu Defterdarlığı Hasan ÇELİK
Staj Yapılan Kamu Kur. -2 SGK Bolu Mehmet Hanefi TAŞTAN
Başka Bir Paydaş KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman USTA