Akademik

Ekonometri Bölümü Başkanlığı

Doç. Dr. Anıl Eralp
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Koncak
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Konat
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Özmen

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Çağdaş

İktisat Bölümü Başkanlığı

Prof. Dr. Fatih Konur
Doç. Dr. Işıl Şirin Selçuk Çakmak
Prof. Dr. Sevim Akdemir
Prof. Dr. Şahabettin Güneş
Doç. Dr. Abdullah Topcuoğlu
Arş. Gör. Nurbay Sey
Prof. Dr. Ahmet Beşkaya
Doç. Dr. Cengizhan Yıldırım
Doç. Dr. Fatma Davarcıoğlu Özaktaş
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Engin
Prof. Dr. Gülenay Baş Dinar
Doç. Dr. Erdoğan Kotil
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Uzunyayla Hoca
Arş. Gör. Kamil Semih Kalyoncuoğlu
Prof. Dr. Aytekin Güven
Prof. Dr. Bahadır Aydın
Prof. Dr. Cumhur Erdem