Kalite Politikamız

  • Katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenerek tüm çalışanların dahil olduğu kurumsal bir kalite kültürünün oluşturulması
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda sürekli iyileştirilerek güncellenmesi ve geliştirilmesi
  • Eğitim ve öğretimin kalitesini arttıracak faaliyetler çerçevesinde akreditasyon takip sisteminin kurulması
  • Hayat boyu öğrenme modeli anlayışı çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplumun her kesimine katkı sağlayan nitelikli bireylerin/öğrencilerin yetiştirilmesi
  • Sistemsel aksaklıklara sebebiyet veren her türlü zaman kaybettirici faaliyetlerin en aza indirecek çözüm odaklı anlayışın benimsenmesi