Tarihçe

T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN TARİHÇESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz 1978 yılının Mart ayında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak “Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu” adı altında açılmıştır.  Ek sınıf olarak iki yüz iki (202) öğrenciyle eğitime başlayan Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu, ülkemizde bu isimle kurulan ilk ve tek okul olma özelliğine sahiptir. Okulun ilk öğretim üyeleri mevcut öğretim kadrosu dışında “Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi” ile “Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü” nden gelmiştir.

Fakültemiz ilerleyen zamanlarda 28.03.1983 tarihinde kabul edilen 2809 sayılı yasa ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlanarak “Bolu İdari Bilimler Yüksekokulu” adını almıştır.

“Bolu İdari Bilimler Yüksekokulu” ise 1987 yılında çıkarılan 3389 sayılı yasa ile “Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi”ne dönüştürülmüştür.

Fakültemiz 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye olmak üzere 5 bölümde lisans eğitimi faaliyeti vermektedir. Bu bölümlerin hepsinde yüksek lisans programı bulunurken; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde doktora programı da bulunmaktadır.