İdari Personel

GÖREVİ UNVANI ADI SOYADI DAHİLİ NO
Dekan Prof. Dr. Rahmi YÜCEL 5401
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar AYYILDIZ 5403
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cengizhan YILDIRIM 5406
Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri Birol YURTSEVEN 5404
Mali İşler/Ayniyat Şef Yılmaz YILDIZ 5512
Dekan Sekreterliği/Akademik Personel İşleri/
Web Sayfası Düzenleme 
Şef Hüsne DEMİRTAŞ KAYA 5401-5402
Maliye Bölüm Sekreterliği Şef Sabriye OZAN 5445
Ek Ders İşleri/Mutemet Bilg. İşletmeni Bekir KÖK 5514
Fakülte Sekreterlik Ofisi/
İdari Personel İşleri
Bilg. İşletmeni Yasemin KOÇ 5453
Fakülte Öğrenci İşleri Bilg. İşletmeni Gülşah YAVUZ 5457
Fakülte Sekreterlik Ofisi/
Yazı İşleri
Bilg. İşletmeni Dursun TEKDEMİR 5459
Evrak Kayıt/Ambar Bilg. İşletmeni Cemalettin TURAN 5467
İktisat Bölüm Sekreterliği Teknisyen Yaprak Şirin ACAR 5441
Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreterliği Bilg. İşletmeni Ali AKDOĞAN 5476
İşletme Bölüm Sekreterliği Bilg. İşletmeni Cihat ÖZER 5460

Kamu Yönetimi Bölüm Sekreterliği/Ekonometri Bölüm Sekreterliği

Bilg. İşletmeni Sercan ÖZTÜRK 5425
Basım/Teksir İşleri     5483