İletişim Komisyonu

İLETİŞİM KOMİSYONU
  Adı Soyadı İletişim E-mail
Komisyon Başkanı Doç. Dr. Cengizhan YILDIRIM 0374 254 10 00 Dahili : 5486 yildirim_c@ibu.edu.tr
Üye Doç. Dr. Abdulhamit EŞ 0374 254 10 00 Dahili : 5436 es_a@ibu.edu.tr
İletişim Temsilcisi Arş. Gör. Ramazan KUBİLAY 0374 254 10 00 Dahili : 5475 ramazan.kubilay@ibu.edu.tr