Ar-Ge Komisyonu

AR-GE KOMİSYONU
  Adı Soyadı İletişim E-mail
Komisyon Başkanı Doç. Dr. Cengizhan YILDIRIM 0374 254 10 00 Dahili : 5486 yildirim_c@ibu.edu.tr 
Üye Prof. Dr. Yunus DEMİRLİ 0374 254 10 00 Dahili : 5497 demirli_y@ibu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Senem KURT TOPUZ 0374 254 10 00 Dahili : 5495 kurt_s@ibu.edu.tr 
Üye Doç. Dr. Abdullah TOPCUOĞLU 0374 254 10 00 Dahili : 5490 abdullah.topcuoglu@ibu.edu.tr 
Üye Doç. Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT 0374 254 10 00 Dahili : 5440 ozbakir_m@ibu.edu.tr 
Üye Doç. Dr. Işıl Şirin SELÇUK ÇAKMAK 0374 254 10 00 Dahili : 5464 isilselcuk@ibu.edu.tr 
Üye Doç. Dr. Anıl ERALP 0374 254 10 00 Dahili : 5446 anil.eralp@ibu.edu.tr 
Üye Doç. Dr. İlhan SAĞSEN 0374 254 10 00 Dahili : 5499 ilhansagsen@ibu.edu.tr 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nisa YAZICI AYDEMİR 0374 254 10 00 Dahili : 5522 nisayazici@ibu.edu.tr