Misyon & Vizyon

MİSYON


Toplumsal sorunlara evrensel değerler çerçevesinde sürdürülebilir çözümler üreten araştırmalar yaparak, ekip çalışması ve katılımcılığı destekleyen nitelikte sorgulayıcı bir eğitim vermektir.
 

VİZYON

 
 Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli, girişimci, araştırmacı ve yenilikçi bir fakülte olmaktır.
 

TEMEL DEĞERLER

 
 • Evrensel değerlere saygılı olmak
 • Ekip çalışması ve katılımcılığı sağlamak
 • Bireysel ve Kurumsal Motivasyonu sağlamak
 • Sosyal sorumluluğa sahip olmak
 • Adil ve tutarlı olmak
 • Bilimselliği ön planda tutmak
 • Bilimsel etik kurallara uymak
 • Nitelikli bilgi ve hizmet üretmek
 • Çevreye duyarlı olmak
 • Değişime açık ve yenilikçi olmak

KALİTE POLİTİKASI

 
 • Katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenerek tüm çalışanların dahil olduğu kurumsal bir kalite kültürünün oluşturulması
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda sürekli iyileştirilerek güncellenmesi ve geliştirilmesi
 • Eğitim ve öğretimin kalitesini arttıracak faaliyetler çerçevesinde akreditasyon takip sisteminin kurulması
 • Hayat boyu öğrenme modeli anlayışı çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplumun her kesimine katkı sağlayan nitelikli bireylerin/öğrencilerin yetiştirilmesi
 • Sistemsel aksaklıklara sebebiyet veren her türlü zaman kaybettirici faaliyetlerin en aza indirecek çözüm odaklı anlayışın benimsenmesi