Sürekli Duyurular

Türk Dili ve Yabancı Dil (İngilizce) dersleri uzaktan eğitim yolu ile çevrimiçi (online) olarak sunulmaktadır.

Üniversitemizdeki uzaktan eğitim uygulamaları ile uzaktan eğitim sisteminin kullanımı üzerine bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 

Aşağıdaki plan doğrultusunda merkez ve diğer yerleşkelerimizdeki toplantılardan birine katılımınızı beklemekteyiz.

İKTİSAT BÖLÜMÜNE 2018 YILINDA KAYIT YAPTIRAN

ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER

Ders kayıtları: 24-28 Eylül 2018 (Başlama tarihi ve saati www.oidb.ibu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Fakültelere göre farklılık gösterebilir.) (Bu dönemde sisteme sadece öğrenciler giriş yapabilir.) Danışmanınızı kayıt yenileme ekranında bu tarihler arasında öğrenebilirsiniz.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VE SONRASINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İLİŞİK KESME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi ile Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) arasında sağlıklı bir şekilde bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Öğrencilerin mezuniyet durumları öğrenci otomasyonu yanında e-devlet üzerinden de görülebilmekte ve mezun olduklarını gören öğrenciler Üniversitemize gelmeden e-devlet üzerinden Mezuniyet Belgesi alınabilmektedir.  (e-devlet şifresi gerekli)

Mezuniyet transkriptinde mezuniyet tarihi gözüktüğünde;

Yürütülen çalışmalar neticesinde, yükseköğretim veri tabanı (yöksis) ile üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi arasında anlık veri alış-verişi sağlanmaktadır. Bu kapsamda e-devlet portalından öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesi alınabilmektedir.

Yapılan incelemede, mezun edilen öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemine mezuniyet bilgisinin işlenmesinden bir gün sonra, e-devlet portalından mezuniyet belgelerini alabildikleri görülmüştür.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren mezun olan öğrencilerimize zorunlu olmadıkça geçici mezuniyet belgesi düzenlenmeyecektir. Bu öğrencilerimiz mezuniyet belgelerini e-devlet portalından alarak başvuru yapmak istedikleri
kişi ya da kurumlara ibraz edeceklerdir.

Mezun öğrenciler, diplomaları hazırlandıktan sonra öğrenci işleri daire başkanlığına başvurarak ilişiklerini kesmeleri koşuluyla diplomaları kendilerine verilecektir.

Öğrencilerimize duyurulur.

Top