DUYURULAR

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sonu itibariyle mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgeleri 25.06.2019 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır.

 

Duyurulur.

Araç Tanıtım Pulu hk.

Üniversitemiz   kampüslerine   kendi  aracı   ile  giriş-çıkış   yapan  bazı   personel   ve öğrencilerimizin araçlarında   "Araç  Tanıtım   Pulu"  bulunmadığı,    bu   nedenle   güvenlik noktalarında  sorun  yaşandığı  görülmektedir. 

Yaşanan sorunları  en  aza  indirmek  amacı  ile personel  ve  öğrencilerimizin Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığına başvurarak   "Araç Tanıtım Pulu" almaları gerekmektedir.

Duyurulur.

2018-2019 yaz öğretimi döneminde fakültemizde açılacak dersler ve bu derslerin eşdeğerlikleri sayfanın altındaki ekte sunulmuştur (20 Mayıs 2019).

 

Ayrıca faydalı olabilecek bazı linkler aşağıda sunulmuşur.

 

Misafir öğrenci ön kayıt başvuru tarihleri (Başvurular aşağıda yer alan ön kayıt formu ile şahsen yapılmalıdır): 10-14 Haziran 2019

 

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN 2018–2019 YAZ OKULUNDA DERS ALINMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 Diğer Üniversitedeki ilgili bölümden dersin adını, kredisini, ders içeriğini gösteren onaylı (mühürlü ve imzalı) bir belge alınacaktır (İnternetten alınan onaysız çıktılar kabul edilmemektedir.).

Lisans öğrencileri önlisans programlarından ders alamazlar.

 

  • Öğrencinin yerleştiği yıl itibariyle, dersin alınacağı üniversitenin ilgili programının merkezi yerleştirme (YGS / LYS) taban puanı, öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır (25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı).

 

  • Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu Bulunmaktadır.)

 

Öğrenciler dilekçe örneğine ekleyecekleri onaylı ders içerikleri ile danışmanından “bu dersi veya dersleri alması uygundur” dersi bölümümüzde veren öğretim üyesinden “Dersin içeriği uygundur” ve bölüm başkanının onayı aldıktan sonra Bölüm Sekreterliğine müracaat edeceklerdir.

Yaz Okulunda diğer Üniversiteler ve üniversitemizden alınan derslerin sayısı 4’ü geçemez (4 ders, 15 saat).

 

Her ders için ayrı dilekçe yazılacaktır.

 

Öğrencinin diğer üniversitelerden aldığı dersin notu üniversitemiz not baremine bölüm intibak komisyonu tarafından çevrilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

İktisat Bölümü ikinci öğretim ders programında yer alan 212 kodlu Ticaret Hukuku dersi aynı gün ve saatler arasında 34 nolu sınıfta yapılacaktır.

İktisat Bölümü ikinci öğretim ders programında yer alan 118 kodlu İngilizce II dersleri Öğr. Gör. Filiz KIRALİ'nin sorumluluğunda Perşembe günleri 20:00-21:50 saatleri arasında yapılacaktır.

Ders kayıtları: 04-08 Şubat 2019 (Başlama tarihi ve saati http://oidb.ibu.edu.tr/ders-kayitlari adresinde ilan edilecektir. Fakültelere göre farklılık gösterebilir.) (Bu dönemde sisteme sadece öğrenciler giriş yapabilir.) Danışmanınızı kayıt yenileme ekranında bu tarihler arasında öğrenebilirsiniz.

 

Ders kayıtlarının yapılacağı sayfa: bys.ibu.edu.tr ve bys2.ibu.edu.tr

 

Derslerin başlaması: 11 Şubat 2019

 

Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları: 11-15 Şubat 2019 (Bu tarihler arasında sisteme sadece danışmanlar giriş yapabilir!)

 

Ders kaydınızı www.bys.ibu.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Gruplu derslerde numarasının sonu tek rakamla bitenler 01, çift rakamla bitenler 02 grubudur. Lütfen ekrandaki tüm birinci sınıf derslerine kayıt yaptırınız. Grubunuzu öğretim üyesi kısmında seçmelisiniz. Bazı dersler tek grup yapılacaktır.

 

İngilizce hazırlık okumak isteyen öğrenciler sadece İngilizce Hazırlık'ı seçmelidirler. Diğer dersler seçilmemelidir.

 

İngilizce hazırlık okumak istemeyen öğrencilerin bahar döneminde alacağı dersler zorunludur.

Dersler bölümlerin haftalık ders programlarında (https://iibf.ibu.edu.tr/component/k2/item/364-2018-2019-bahar-donemi-haftalik-ders-programlari-lisans) birinci sınıf satırında görülen derslerdir.

 

Bilgi Yönetim Sistemi kullanım kılavuzuna http://oidb.ibu.edu.tr/images/documents/obs/ogrenci-yardim-menusu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Danışman onayına gönderilen derslerde değişiklik yapılması için Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları döneminde mutlaka danışman ile görüşmeniz gerekmektedir. Danışmanınız tarafından onaylanan dersleri öğrenci devam durumu bağlantısından görebilirsiniz.

 

 

 

Top