2017-2018 akademik yılı Erasmus+ programları kapsamında yurt dışında "Staj Yapmak" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları başvuru süreci başlatılmıştır.

 

Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılan başvuru süreci şu şekildedir:

 

1-Başvurular 22 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp, 16 Haziran 2017 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.

 

2-Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.

 

3-Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları 4 üzerinden en az 2,20 (100'lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.

 

4-Yabancı dil puanı olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu'nun 07-08 Haziran 2017 tarihlerinde yapacağı Proficiency sınavına girmeleri gerekir. Bu sınava girmek isteyen öğrencilerimiz için 24 Mayıs 2017 tarihinde saat 08.00'de http://ydo.ibu.edu.tr/ linkinden online başvuru açılacaktır. Başvurular 04 Haziran 2017 tarihinde saat 17.00'da son bulacaktır. Sınavla ilgili bilgi ve belgelere http://yabancidiller.ibu.edu.tr/tr/ linkinden ulaşılabilir.

 

5-Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 100 üzerinden 50, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden 80, diğer bölümler için 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.

 

6-Sınav tarihi itibariyle belgelendirmek kaydıyla, son iki yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency testi) 100 üzerinden en az 60 puan almış olanlar ya da YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı sınavlardan 60 ve üstü puan almış öğrenciler sınava girmek zorunda değiller. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir.

 

Eşdeğerlik tablosu için bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlariesdegerlikleri.pdf.

 

7-Staj hareketliliği için 30 kişilik kontenjan planlanmaktadır. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj yapacakları ülke (Avrupa Birliği) ve kurumları (iş yeri, enstitü veya okul) kendileri belirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir.

 

8-Yabancı dil sınavına girecek öğrenciler 24 Mayıs - 04 Haziran 2017 tarihleri arasında http://ydo.ibu.edu.tr linkinden "Sınava Giriş Belgelerinin" çıktısını almaları gerekir. Öğrenciler sınava girerken sınav giriş belgesi ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

 

9-Sınav tarihi itibariyle yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

 

10-Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

 

11-Geçerli yabancı dil puanına sahip olan öğrenciler 22 Mayıs 2017 tarihinde aktif hale gelecek http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurularını yapacaklardır.

 

12-Başvurular 16 Haziran 2017 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.

 

13-Başvuruda bulunan öğrenciler başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript belgelerini başvuru tarihleri içinde Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

 

14-Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.

 

Öğrencilerimize duyurulur.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2017 Sayfa Başı