Mezuniyet transkriptinde mezuniyet tarihi gözüktüğünde;

 

ISLAK İMZALI MEZUNİYET BELGESİNİ VEYA DİPLOMASINI ALMAK İSYEN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK

 

  • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na Öğrenci Kimliğini teslim edecek, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında ödünç aldığı kitap, yayın, v.b. varsa ilgililere teslim edecek,
  • http://ocs.ibu.edu.tr web adresindeki öğrenci çıkış sistemine giriş yaparak ilişik kesmek üzere kayıt bırakılacak,
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki ilgili görevliye başvurarak ilişik kesme işleminin başlatılmasını talep edecek,
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki görevli ilişik kesme işlemini otomasyon üzerinden başlatacak,
  • İlişik kesme belgeniz, Bölüm Başkanı, Danışmanınız, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Fakülte Sekreteri tarafından imzalanması durumunda, ilişik kesme işlemi tamamlanan öğrencinin kayıtlı e-posta adresine işlemin tamamlandığına dair mesaj gönderilecek,
  • Bu mesajı alan öğrenci, tekrar Daire Başkanlığımızdaki ilgili görevliye gelerek hazırsa Diploma, hazır değilse ıslak imzalı Mezuniyet Belgesini alacaktır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2018 Sayfa Başı