2017-2018 Yaz Öğretimi akademik takvimi şaşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yaz öğretiminde açılacak dersler, eşdeğer kabul edilen dersler ve misafir öğrenci ön kayıt formu ektedir.

04-14 Haziran 2018 Misafir Öğrenci Ön Kayıt
19-21 Haziran 2018 Yaz Öğretimi Ders kaydı
25 Haziran- 10 Ağustos 2018 Ara Sınav Not Girişi
13-15 Ağustos 2018 Yaz Öğretimi Final Sınavları
17 Ağustos 2018 Final Notların Sisteme Girişi ve Öğrenci işlerine Teslimi
14 Eylül 2018 Misafir Öğrencilerin Notlarının Postaya verilmesi Son Gün

 

Detaylı açıklamalar için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın duyurusuna bakınız: http://www.oidb.ibu.edu.tr/38-yaz-ogretimi

Derslerin içerikleri üniversitemizin AKTS bilgi kataloğunda mevcuttur: http://bologna.ibu.edu.tr/akts/newtr.php


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2018 Sayfa Başı