"Eurostudent VI " projesini yürütmek üzere ülkemiz adına Anadolu Üniversitesi görevlendirilmiştir. Söz konusu Üniversite tarafından Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin yanıtlaması için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket formu, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa yükseköğretimin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu Projenin genel amacı; Avrupa'da yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara politikalarını belirlemede ve/veya mevcut politikalarına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olan ve internet adresi aşağıda verilmiş olan anketi doldurmanız çalışmaya katkı sağlayacaktır.

http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2017 Sayfa Başı