< < Ders İçerikleri
-->

Ders İçerikleri

Bölümlerimizin öğretim planı ve ders içeriklerine http://bologna.ibu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yazdırılabilir e-imzalı ders içerikleri ekte yer almaktadır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email: iibf ibu.edu.tr
Top