Fakülte > İdari Personel

GÖREVİ UNVANI ADI SOYADI DAHİLİ NO
Dekan Prof. Dr. Tarık VURAL 5401
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gülenay BAŞ DİNAR 5403
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Volkan TOPUZ 5406
Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri Birol YURTSEVEN 5404
Mali İşler/Ayniyat Şef Yılmaz YILDIZ 5512
Fakülte Öğrenci İşleri Bilg. İşletmeni Gülşah YAVUZ 5457
Fakülte Sekreterlik Ofisi/
Yazı İşleri
Bilg. İşletmeni Dursun TEKDEMİR 5459
Fakülte Sekreterlik Ofisi/
İdari Personel İşleri
Bilg. İşletmeni Yasemin KOÇ 5453
Dekan Sekreterliği/
Akademik Personel İşleri
Bilg. İşletmeni Hüsne DEMİRTAŞ KAYA 5401-5402
Dekan Sekreterliği/
Akademik Personel İşleri
Bilg. İşletmeni Sabriye OZAN 5401-5402
Evrak Kayıt/Ambar Bilg. İşletmeni Cemalettin TURAN 5467

Maliye Bölüm Sekreterliği

Teknisyen Yaprak Şirin ACAR 5441

Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreterliği

Bilg. İşletmeni Ali AKDOĞAN 5476
Ek Ders İşleri/Mutemet Bilg. İşletmeni Bekir KÖK 5514
İşletme Bölüm Sekreterliği Bilg. İşletmeni Cihat ÖZER 5460
Kamu Yönetimi Bölüm Sekreterliği/Ekonometri Bölüm Sekreterliği Bilg. İşletmeni Sercan ÖZTÜRK 5425

İktisat Bölüm Sekreterliği

Teknisyen Yaprak Şirin ACAR 5441
Basım/Teksir İşleri     5483

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email: iibf ibu.edu.tr
Top