Fakülte > İdari Personel

GÖREVİ UNVANI ADI SOYADI DAHİLİ NO
Dekan Prof. Dr. Tarık VURAL 1401
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gülenay BAŞ DİNAR 1451
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Volkan TOPUZ 1420
Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri Birol YURTSEVEN 1404
Mali İşler/Ayniyat Şef Yılmaz YILDIZ 1458
Evrak Kayıt/Öğrenci İşleri Bilg. İşletmeni Dursun TEKDEMİR 1459
Fakülte Sekreterlik Ofisi/
İdari Personel İşleri
Bilg. İşletmeni Yasemin KOÇ 1453
Dekan Sekreterliği/
Akademik Personel İşleri
Bilg. İşletmeni Hüsne DEMİRTAŞ KAYA 1401-1402
Dekan Sekreterliği/
Akademik Personel İşleri
Bilg. İşletmeni Sabriye OZAN 1401-1402
Evrak Kayıt/Ambar Bilg. İşletmeni Cemalettin TURAN 1467

Maliye Bölüm Sekreterliği

Memur Yaprak Şirin ACAR 1441

Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreterliği/Ekonometri Bölüm Sekreterliği

Bilg. İşletmeni Ali AKDOĞAN 1476
Ek Ders İşleri/Mutemet Bilg. İşletmeni Bekir KÖK 1514
İşletme Bölüm Sekreterliği Bilg. İşletmeni Cihat ÖZER 1460
Kamu Yönetimi Bölüm Sekreterliği Bilg. İşletmeni Sercan ÖZTÜRK 1425

İktisat Bölüm Sekreterliği

Memur Yaprak Şirin ACAR 1441
Basım/Teksir İşleri     1483
Fakülte Öğrenci İşleri  -  -  -

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email: iibf ibu.edu.tr
Top