Fakülte > Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU
Kurul Başkanı (Dekan) Prof. Dr. Rahmi YÜCEL
Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet DALAR
İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih KONUR
Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Koray TÜTÜNCÜ
İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rahmi YÜCEL
Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yunus DEMİRLİ
Ekonometri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZMEN
Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Sertaç ÇİFCİ
Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Ruziye COP
Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Yunus DEMİRLİ
Doçent Temsilcisi Doç. Dr. Murat ÖZCAN
Doçent Temsilcisi Doç. Dr. Hakan Tahiri MUTLU
Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Fethi KILIÇ
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email: iibf ibu.edu.tr
Top