Fakültemiz bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin 11.10.2017 Çarşamaba günü saat 15:00'de Kongre Merkezi Bordo Salonda yapılacak oryantasyon ve Erasmus eğitimine katılmaları zorunludur.

Duyurulur.

Üniversitemiz bünyesinde ortak zorunlu dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II) uzaktan eğitim yönetim sistemimiz üzerinden yürütülmektedir. İlgili dersleri alan öğrencilerimiz için 05/10/2017 (Perşembe) ve 09/10/2017 (Pazartesi) tarihlerinde, 15:00-17:00 saatleri arasında Kongre Merkezi Bordo Salonda uzaktan eğitim yönetim sistemi kullanımı ve karşılaştıkları güçlüklere yönelik rehberlik eğitimi verilecektir.

Öğrencilerimizin belirtilen tarihlerdeki oturumlardan birine katılarak varsa sorularına cevap almaları mümkün olacaktır.
 
Duyurulur.
 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı, 2017-2018 öğretim yılında da, aşağıdaki/ekteki bilgiler çerçevesinde, Türkiye’deki İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara burs verecektir.

Başvurularınızı 2 Ekim 2017 tarihine kadar Bölüm Başkanlığınıza yapabilirsiniz. Değerlendirmeler Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı tarafından yapılacaktır.

Öğrencilerimize duyurulur.

 

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU VE VAKFI ÖĞRENCİ BURSLARI

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı,  Türkiye’deki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara, sayısı ve tutarı her yıl Kurum ve Vakfın mali olanaklarına göre belirlenmek üzere, aşağıdaki altı madde çerçevesinde burs vermektedir.

 

Madde 1

Burslara başvurabilmek için, adayın:

  1. Birinci yıldan başlayarak her sınıfın her döneminde bütün derslerinden bütünlemeye kalmadan geçmiş olması,
  2. Ekonomi grubu derslerinin ve genel not ortalamasının en az 80 olması,
  3. Disiplin cezası almamış olması,
  4. Üniversite “harç kredisi” dışında herhangi bir resmi ya da özel kurumdan burs alıyor olmaması,
  5. Bu koşulların belgelenmiş olması, gereklidir.

 

Madde 2

  1. Bursiyerler, ilgili fakültelerin İktisat Bölüm Başkanlıklarınca gösterilecek 2. sınıf öğrencisi 2’şer aday arasından, Vakıf Yönetim Kurulunca seçilir.
  2. Bursların ilgili fakülteler arasında dengeli dağılımına özen gösterilir.
  3. Bursların sayısı ve tutarı her yıl için Vakıf Yönetim Kurulu’nun Haziran ayında yapacağı bir toplantıda belirlenir.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında verilecek ek burs sayısı 20, aylık burs tutarı 400 TL’dir.

 

Madde 3

Burs işleri, Vakıf Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan bir Burs Komitesi tarafından yürütülür.

 

Madde 4

Burslar, Eylül-Mayıs döneminde 9 ay süresince aylık olarak ödenir.

 

Madde 5

  1. Burslar, ilke olarak, bursiyer öğrencinin lisans öğrenimi sonuna kadar sürer. Bu süre içinde 1. Madde koşullarından herhangi birini sağlamayanların bursları kesilir.
  2. İstisnai durumlarda, lisans-sonrası öğrenim için de burs vermeye devam edilebilir.

 

Madde 6

İlgili fakültelerin iktisat bölüm başkanlıkları, burs almakta olanların burs koşullarını sağladığını ve yeni bursiyer adaylarını, Ekim ayının 3. haftası başına kadar Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı Başkanlığı’na yazılı olarak bildirirler.

 

 

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında yurt dışında “Öğrenim Görmek” ve “Staj Yapmak” isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları Başvuruları 16 Ekim 2017 tarihinde başlayacaktır.

Başvurular hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

2017-2018 Erasmus+ Hareketlilik Programları Başvuruları

AİBÜ Rektörlüğü Erasmus Ofisi


Abant İzzet Baysal University - Faculty of Economics & Administrative Sciences © 2017 Back to top