DUYURULAR

Güncelleme Notları (en güncel not en başta yer almaktadır)

 • Kamu Yönetimi Bölümünde İdari Yargı dersi ara sınavı 5 Mayıs 2021 tarihinde 16.00’da yapılacaktır.
 • İktisat Bölümü İstatistik II dersi ara sınavı karma (test ve klasik) olacaktır.
 • Maliye Bölümünde "Devlet Borçları" dersinin sınav saati 16:30 - 17:00 olarak güncellenmiştir.
 • Uluslararası İlişkiler Bölümünde iki dersin sınav saatinde değişiklik olmuştur:
  • Doç. Dr. Gökhan Telatar'ın vermiş olduğu 302. ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ-II dersinin sınavı aynı gün 13:10'a alınmıştır.
  • Prof. Dr. Yaşar Sarı'nın vermiş olduğu 236. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS-II dersinin sınavı 19 Nisan'dan 21 Nisan 2021 saat 18:10'a alınmıştır.
 • Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Anayasa Hukuku" dersinin sınav başlangıç saati 16:10 olacak şekilde düzeltilmiştir.
 • Maliye Bölümünde "Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler" dersinin sınav başlangıç saati 10:10'dan 10:50'yer ertelenmiştir.
 • Kamu Yönetimi Bölümü Birinci Öğretim İngilizce IV dersi ara sınavı 03.05.2021 günü 13:10-14:10 saatleri arasında, İkinci Öğretim İngilizce IV dersi ara sınavı 03.05.2021 günü 20:10-21:10 saatleri arasında yapılacaktır.
 • Kamu Yönetimi Bölümünde "Yönetim Sosyolojisi" dersinin sınavı 30 Nisan'a taşındı.
Ders kayıtları transkriptlere işlenmiştir. ÜBYS'de tarihsel not dökümünde 2020-2021 Bahar Döneminde derslerinizi görebilirsiniz.
 
Öğrenciler, mazeretleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, derslerin başladığı ilk üç hafta sonuna kadar ders kaydı ve ders kaydına ders ekleme veya ders silme işlemi yapabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılmaz (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Madde 10 / 3).
 
 
Microsoft Teams şifrenizi sıfırlamak için http://ibuzem.ibu.edu.tr/sifre/ adresini kullanabilirsiniz.
 

http://ibuzem.ibu.edu.tr/duyuru-detay.php?s=ec8956637a99787bd197eacd77acce5e adresinde yer alan videodaki işlemleri yapmanıza rağmen Microsoft Teams'e giriş sorunu devam ederse öğrenci no, ad-soyad bilgilerinizi Microsoft Teams giriş sorunu başlığıyla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 

Öğrenci e-postaları hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.ibu.edu.tr/ogrenci-eposta adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ÜBYS'de gözükmesine rağmen İBUZEM üzerinde gözükmeyen dersiniz varsa ibuzem.ibu.edu.tr adresinden canlı desteğe yazabilir ya da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine "İBUZEM'de gözükmeyen ders" başlığı ile öğrenci no, ad-soyad, ders adı, öğretim üyesi bilgilerini e-posta ile gönderebilirsiniz.
 

ÜBYS'de tanımlı e-postanızı ve Microsoft Teams hesabınızı ders öncesinde ve sonrasında kontrol etmeniz gerekmektedir.

 

 
Öğrencilerimize duyurulur.

 

Ders kayıtlarının başlama gün ve saati için http://oidb.ibu.edu.tr/ders-kayitlari adresini belirli aralıklarla takip ediniz.

İşletme Bölümü ders programında "Finansal Tablolar Analizi" yerine sehven "Finansal Yönetim" yazılması hatası düzeltilmiştir.

Sevgili Yükseköğretim Öğrencileri,
 
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında yetkinlik kazandırmak amacıyla 05-20 Şubat 2021 tarihleri arasında “Kalite Elçisi Eğitimi” düzenlenecektir. 
 
Eğitimlere; başvuru tarihinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans/lisans/lisansüstü programına kayıtlı, öğrenime aktif bir şekilde devam eden  öğrenciler başvurabilir.
 
Üç farklı tarihte gerçekleştirilecek olan eğitimlerin ilki 05-06 Şubat 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılar sadece kayıt yaptırdıkları tarihteki eğitime dahil olabilirler. Eğitime bir kez katılmak yeterlidir. Her eğitimin içeriği aynı olup, her eğitim için 80 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Kontenjan dolduğunda bir sonraki eğitime katılmak için www.yokak.gov.tr adresindeki duyurular takip edilebilir.
 
Eğitim toplam 9,5 saatten oluşmaktadır. Katılımcıların eğitime aktif katılmaları beklenmektedir. 
 
Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verecek ve bu kişiler başvuru yapmaları halinde öğrenci değerlendirici havuzuna dâhil edileceklerdir (Not. Havuza dahil olan öğrencilerin, değerlendirici olmak için Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen Değerlendirici Eğitimi’ni almaları gerekmektedir. Bu eğitimi alan öğrencilerin değerlendirici olabilmeleri için öğrencilik durumlarının devam ediyor olması/mezun durumda olmamaları gerekmektedir). 
 

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde %10'a giren öğrencilerin ekteki dilekçeyi doldurmaları ve dilekçe de belirtildiği şekilde Fakültemize göndermeleri halinde harç iadeleri yapılacaktır.

%10'a giren öğrenci listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://oidb.ibu.edu.tr/component/k2/item/371-10-basari-degerlendirme

Bilgi için: 0374 254 1000 Dahili:1404

Top