DUYURULAR

Akademik takvimin 18.01.2022 tarihinde güncellenmesi nedeniyle azami öğrenim sonu sınavı tarihlerinde değişiklik olmuştur.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi sonunda fakültemize bağlı bölümlerde azami öğrenim sonu sınavları yapılacaktır.

  1. Ek sınavlar 17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında,
  2. Ek sınavlar ise 24-26 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Sınavlara katılmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını (Ek 1’de yer alan dilekçeyi, Ek 2’de yer alan uygulama ilkelerine uygun bir biçimde doldurarak) 16 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar fakültemiz evrak kayıt ofisine şahsen veya 0374 253 45 21 numaralı faks numarasına yapılabilir. 

Not: Hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programın derslerinin verildiği dönemden başlayarak Kanunda belirtilen azami süresini tamamlayan öğrenciler azami süresini tamamladığı dönemin sonunda yapılan ek sınavlara girebilir. İlerleyen süreçte yapılan ek sınavlara girme hakkı yoktur. Öğrencinin azami öğrenim süresi içerisindeki kayıt dondurduğu dönemler öğrenim süresinden düşülür. Azami sürenin sonunun hesaplanmasında bir sonraki dönemin başına kadar olan süre dikkate alınır. Buna göre Kanunda belirtilen azami öğrenim süresini tamamlaması kaydıyla;

- Başarısız dersi olan (devamsız olunanlar dahil),

- Mezun olabilmek için ilgili Yönetmelikte belirtilen not ortalamasını yakalayamayan,

- Müfredatındaki derslerden öğrenim süresi içerisinde kayıtlanmadığı (hiç almadığı) dersi olan (AKTS’si eksik olan), öğrenciler ek sınav hakkından yararlanabilir.

 

Ek 1: Dilekçe

Ek 2. Uygulama İlkeleri

Akademik takvimin 18.01.2022 tarihinde güncellenmesi nedeniyle Tek-Çift sınavı tarihlerinde değişiklik olmuştur.

2021-2022 Güz dönemi sonunda fakültemizde 17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Tek-Çift sınavları yapılacaktır. Sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz başvurularını 16 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar onaylı transkriptleri ile birlikte ekteki dilekçeyi doldurarak fakültemiz evrak kayıt ofisine şahsen veya 0374 253 45 21 numaralı faks numarasına yapabilirler.

Ek: Dilekçe

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin; Araştırma Merkezleri bünyesinde 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında, çevrim içi "Python Programming Bootcamp" eğitimi yapılacağı ve ilgili programa başvuru linki hakkında afiş ektedir.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından hazırlanan "Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması" ile ilgili duyuru metni ektedir.

Rektörlük Makamı Kariyer Planlama ve Mezun İzlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün ilgi yazısında; Kariyer Planlama Dersi hakkında geri bildirim almak ve ileriki dönemlerde dersin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak amacıyla dersin 14.  haftası olan “Ders Değerleme” için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından dersi alan tüm öğrencilerin doldurması için “Kariyer Planlama Dersi Değerleme Formu”nun hazırlandığı belirtilmektedir.

“Kariyer Planlama Dersi Değerleme Formu” çevrim içi yapılacak olup linki aşağıda iletilmiştir.

Öğrencilerin takip etmesi gereken adımlar:

  1. Paylaşılan linke girip tüm soruları doldurmak,
  2. Formu tamamladıktan sonra “Kaydet ve Bitir” butonunu tıklamak.

Anketin tek bir seferde ve yalnızca bir kez doldurulması gerekmektedir.

Anket cevaplarının kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağı, farklı amaçlarla kullanılmayacağı bilgisi mail ortamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından iletilmiştir.

Link: https://anket.cbiko.gov.tr/Public/kpd

 
 

 

 
 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, müzik, görsel sanatlar, sinema, tiyatro, kitap ve yazılı basın, radyo ve televizyon yayıncılığı, reklamcılık, tasarım, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi yaratıcı üretim süreçlerine dayanan kültür endüstrilerinin sahip olduğu ekonomik potansiyelini ortaya çıkararak gençlerimizin kültür endüstrileri alanında aktif olarak yer almalarının desteklenmesi amacıyla "Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı" oluşturulmuştur.

Program hakkında bilgiler ekteki dosyadadır.

Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde yemek saatleri;

I.Öğretim  öğrencileri  için 11.30–14.00 arası,

II.Öğretim öğrencileri için 15.30-18.00 arası,

olarak uygulanacaktır.

Sayfa 1 / 4
Top