DUYURULAR

Ders kayıtları transkriptlere işlenmiştir. Detaylı transkriptinizin 2020-2021 Güz Döneminde derslerinizi görebilirsiniz.
 
Öğrenciler, mazeretleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, derslerin başladığı ilk üç hafta sonuna kadar ders kaydı ve ders kaydına ders ekleme veya ders silme işlemi yapabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılmaz. (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Madde 10 / 3).
 

http://ibuzem.ibu.edu.tr/duyuru-detay.php?s=ec8956637a99787bd197eacd77acce5e adresinde yer alan videodaki işlemleri yapmanıza rağmen Microsoft Teams'e giriş sorunu devam ederse öğrenci no, ad-soyad bilgilerinizi Microsoft Teams giriş sorunu başlığıyla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Öğrenci e-postaları hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.ibu.edu.tr/ogrenci-eposta adresinden ulaşabilirsiniz.

 
Öğrencilerimize duyurulur.

 

ORCID Bilgileri hk.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 08.10.2020 tarihli ve E.64333 sayılı yazısında öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin ORCID almaları YÖK Yürütme Kurulunun 13.05.2020 tarihli toplantısında alınan karar ile zorunlu hale getirildiği, Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemlerinde (YÖKSİS) yapılan kontrollerde birçok öğretim elemanının kişisel olarak ORCID almış oldukları halde YÖKSİS'e kaydetmediklerinin değerlendirildiği, yürütülmekte olan Açık Bilim Açık Erişim çalışmalarının arzu edilen hedeflere ulaşması için ORCID alan ya da alacak olan Üniversitemiz mensuplarının ivedilikle ORCID numaralarını YÖKSİS'e kaydetmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Akademik personelimize ve lisansüstü öğrencilerimize duyurulur.

COVİD-19 nedeniyle Fakültemize gelmeden transkript, öğrenci belgesi  ihtiyacınızın olması durumunda, aşağıda örnekte yazılı olduğu şekilde talebinizi oluşturarak  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresine göndermeniz durumunda en geç 2 iş günü içerisinde mutlaka imzalı kaşeli olarak mailinize gönderilecektir. Konu ile ilgili olarak ayrıca telefon etmenize gerek bulunmamaktadır.

Diğer taleplerinizle ilgili olarak https://iibf.ibu.edu.tr/formlar/ogrenci-formlar adresinde bulunan talebinize uygun dilekçe örneklerini hazırlayıp imzaladıktan sonra 0374 253 45 21 nolu faksa veya tarayıcıdan tarama yaparak  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresine göndermeniz yeterlidir.

 

Birol YURTSEVEN

Fakülte Sekreteri

 
 
ÖRNEK BELGE TALEP YAZISINI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLEYİNİZ.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi Dekanlığına

 

Fakülteniz ......................... Bölümü ................................ numaralı öğrenciyim.

 .............................. belgesini imzalı mühürlü olarak .......................................................... mail adresime göndermenizi rica ederim.

Öğrencinin Adı Soyadı:..............................................

Cep Tel: ..........................................

 

2020-2021 Güz Dönemi dersleri ueys.ibu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Uzaktan Eğitim Kullanıcı/Katılımcı Kullanım Kılavuzuna http://iibf.ibu.edu.tr/component/k2/item/428-uzaktan-egitim-kullanici-katilimci-kullanim-kilavuzu adresinden ulaşabilirsiniz.

Ders kayıtları http://bys.ibu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

 

2020 YKS sonucunda kayıtlanan öğrencilerimiz bölümlerinin haftalık ders programında 1. sınıf satırında yer alan dersleri seçmelidirler. Gruplu derslerde öğrenci numarasının sonu tek rakamlar biten öğrenciler 01, çift rakamla biten öğrenciler 02 grubunu seçmelidirler.

 

28 Eylül 04 Ekim 2020 Ders kayıtları (Fakültelere göre açılış tarihi farklılık gösterebilir. Başlama tarihi ve saati http://oidb.ibu.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.)

05 Ekim 2020 DERSLERİN BAŞLAMASI

05 09 Ekim 2020 Ders ekleme-bırakma ve danışman onayları

Öğrencilerimiz mezun olup olmadıklarını mezuniyet transkriptlerine Mezuniyet Tarihi bilgisinin işlenip işlenmediğine bakarak anlayabilir. Mezun olan öğrencilerimizin https://ocs.ibu.edu.tr/ adresinden çıkış işlemlerini başlatması gerekmektedir. Mezun olmamış öğrencilerimiz derslerini tamamlayıp tamamlamadığını, hangi derslerinin eksik olduğunu, hangi seçmeli derslerin yanlış  seçmeli havuzunda olduğunu mezuniyet transkriptini ve müfredatı karşılaştırarak anlayabilir.

1) Mezuniyet transkripi Bilgi Yönetim Sistemi (bys.ibu.edu.tr) ana ekranında Başarı Durum Belgesi (Transkript) linkine tıklayarak ve açılan pencerede Mezuniyet Transkripti düğmesine basarak görüntülenebilmektedir [Resim 1].

2) Müfredat da Bilgi Yönetim Sistemi (bys.ibu.edu.tr) ana ekranında Müfredat linkine tıklayarak görüntülenebilmektedir [Resim 2]. Ayrıca fakültemizin sitesinde de (https://iibf.ibu.edu.tr/ogrenci/mufredat-ve-ders-icerikleri) Word formatında bulunmaktadır.

3) Seçmeli derslerini yanlış havuzdan alan veya fazla alınmış olan seçmeli dersleri sildirmek isteyen öğrenciler fakültemizin internet sitesinden (https://iibf.ibu.edu.tr/formlar/ogrenci-formlar) Ders Dönem Değişikliği Dilekçesi'ni indirip doldurarak fakültemiz dekanlığına +90 374 253 45 21 numaraya faks gönderebilir.

Ayrıca öğrencilerimiz GANO nasıl hesaplanır, hangi dersi neyle geçersem notum ne olur gibi soruların cevaplarını danışmanlara ulaşamadığında fakültemiz sitesinin Sık Sorulan Sorular https://iibf.ibu.edu.tr/ogrenci/sss sayfasından bulabilirler.

 

 

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde %10'a giren öğrencilerin ekteki dilekçeyi doldurmaları ve dilekçe de belirtildiği şekilde Fakültemize göndermeleri halinde harç iadeleri yapılacaktır.

%10'a giren öğrenci listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://oidb.ibu.edu.tr/component/k2/item/371-10-basari-degerlendirme

Bilgi için: 0374 254 1000 Dahili:1404

Top