DUYURULAR

Yaz okulunda açılacak dersler ve yaz okulunu başka üniversitelerden alacak öğrencilerin başvuru formları ekte sunulmuştur.

Fakültemizde yaz okulunda ders alacak olan misafir öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sitesinde (http://oidb.ibu.edu.tr/) açıklamalar yapılacaktır.

Sınav tarihleri bilgileri için öğrencilerimizin İBUZEM LMS üzerinde (ueys.ibu.edu.tr) ders duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

Ekte bazı bölümlerin programları hem tablo hem de liste formatında yayınlanmıştır. İki format da aynı içeriğe sahiptir.

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde %10'a giren öğrencilerin ekteki dilekçeyi doldurmaları ve dilekçe de belirtildiği şekilde Fakültemize göndermeleri halinde harç iadeleri yapılacaktır.

%10'a giren öğrenci listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://oidb.ibu.edu.tr/component/k2/item/371-10-basari-degerlendirme

Bilgi için: 0374 254 1000 Dahili:1404

Üniversitemiz Senatosunun son toplantısında alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

  • Yükseköğretim Kurulunun 11 Mayıs 2020 tarihli yazısı uyarınca şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların pandemi mücadelesinde bir risk oluşturacağı nedeniyle ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi dönem sonu, bütünleme, tek-çift ve azami öğrenim sonu sınavlarının uzaktan yapılmasına, sınavlar için kullanılacak dijital imkanlar veya ödev, proje gibi yöntemlere akademik birimlerin yönetim kurullarınca karar verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
  • 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dönem sonu, bütünleme ve tek-çift sınav takviminin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Final: 22 Haziran 2020 – 4 Temmuz 2020
Bütünleme: 13 – 17 Temmuz 2020
Tek-çift sınavları: 23 - 25 Temmuz 2020

  • Dersi yükseltmeye alan öğrencilere 19.06.2020 tarihine kadar ders bırakma hakkı verilmesi ve daha önce aldığı notun geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

Daha önce alıp geçtikleri bir dersi yükseltmeye alan ve dersi bırakmak isteyen öğrenciler http://iibf.ibu.edu.tr/formlar/ogrenci-formlar/item/download/145_c17c9c0d711a84c16b1e62c0dd3f49a9 adresindeki genel dilekçe formunda "2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde yükseltmeye aldığım ....... kodlu .......................... dersini bırakmak istiyorum. Gereğini arz ederim." ifadesini kullanarak, gerekli alanları tamamladıktan sonra imzalayarak 0 374 253 45 21 nolu faksa gönderebilirler. İlk defa alınan dersler için bu durum geçerli değildir.

  • 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz Okulunun Yükseköğretim Kurulunun izin vermesi halinde dijital imkanlarla uzaktan eğitim yoluyla aşağıdaki takvime uygun olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

20-23 Temmuz 2020, Yaz öğretimi ders kayıtları
27 Temmuz – 11 Eylül 2020, Yaz öğretimi
11 Eylül 2020, Dönem içi etkinlik notlarının öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün
14-16 Eylül 2020, Yaz öğretimi sonu sınavları
18 Eylül 2020, Yaz öğretimi sonu sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün

 

Öğrencilerimize duyurulur.

BAİBÜ Senatosu'nun 17.04.2020 tarihli toplantısında alınan 2020/78 nolu karar aşağıda yer almaktadır.

COVİD-19 salgını nedeni ile uzaktan verilen eğitime ilişkin olarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ön lisans, lisans (Tıp Fakültesi hariç) ve lisansüstü programlarda yer alan dersler için yüz yüze ara sınav yapılmaması, dijital imkanlarla uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek proje, ödev, kısa sınav, sunum ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmelerinin ara sınav yerine sayılması ve ara sınav notlarının 4 Mayıs 2020 ile 12 Haziran 2020 tarihleri arasında ders sorumlusu öğretim elemanları tarafından Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine girişlerinin yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Bu nedenle öğrencilerimizin https://ueys.ibu.edu.tr/ (İBUZEM LMS) adresinde dersleri için paylaşılan etkinlikleri (proje, ödev, kısa sınav, sunum ve benzeri çalışmaları) takip etmeleri gerekmektedir.

İBUZEM LMS'ye birden fazla sayfadan oluşan ödevlerinizi yüklemek için Office lens mobil uygulamasında belge biçiminde fotoğrafı çekebilirsiniz. + (artı) simgesine bastığınızda diğer sayfaları da çekebilir, tüm sayfaları tek dosya olarak e-postanıza gönderebilir, İBUZEM LMS üzerinde ödev teslimi yapabilirsiniz.

Öğrencilerimize duyurulur.

COVID-19 virüsü ile ülke çapında yürütülen mücadele etkinliğinin ve bütünlüğünün zaafiyete uğratılmamasına, kurum personelimizin, öğrencilerimizin öngörülemeyen risk faktörlerine açık duruma getirilmemesine, salgın tehdidinin yaygınlaşmamasına yönelik alınan tedbirler kapsamında; 2019-2020 akademik yılının bahar yarıyılında Üniversitemizin eğitim-öğretim birimlerinde okutulmakta olan teorik derslerin bilişim sistemleri aracılığıyla uzaktan öğretim metodu ile verilmesine ilişkin alınan 2020/67 sayılı BAİBÜ Senato Kararı, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.
Pandemi nedeniyle bulundukları ikametgâhlarında uzaktan eğitim sistemine erişim sağlayabilecekleri donanım ve bilişim sistemleri olanağından yoksun olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, devam edemedikleri eğitimleri ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir. Ortaya çıkan bu sorunun çözümüne yönelik değerlendirme 31/03/2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında gerçekleştirilmiş,“Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” ifadesi ile karara bağlanmıştır.

Alınan kararın birimimizdeki uygulamasıyla ilgili izlenecek başvuru esasları, bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvurusuna ilişkin formu ile işlem protokolü Dekanlığımızca belirlenerek, ilgili öğrencilerimizin bilgisine ve gereğine sunulmuştur;

Bu form, öğrenci tarafından doldurularak öğrencisi olduğu birime e-posta, faks veya posta yoluyla ulaştırılmalıdır. Formun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin kurumsal telefon numarasını arayarak teyit edebilir.

  • Bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvuruları en geç 19.06.2020 tarihine kadar kayıtlı olduğu birime ulaşmış olmalıdır.
  • Alınan başvurular, ilgili birim görevlisi tarafından listelere geçirilecek, bekletilmeksizin ilgili yönetim kurulunda değerlendirilecek ve kayıt dondurma işlemine ilişkin nihai değerlendirmenin yer aldığı yönetim kurulu kararı, BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
  • ÖİDB birimi yetkilileri tarafından, kayıt dondurma işlemi öğrencinin bilgi yönetim sistemi portalındaki özlük bilgileri veri tabanına işlenecek, ders kayıtları iptal edilecektir.
  • Öğrencinin kaydının dondurulduğu süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.
  • Başvurusu kabul edilenlerin öğrenci numaralarının yer alacağı liste, ilgili birimin web sitesinden ilan edilecek ve süreç tamamlanacaktır.

Ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 0 374 253 45 21 nolu faksa ya da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 

 

Page 1 of 2
Top