Haberler

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fakültemizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Eyüp Akbulut tarafından Üniversitemiz ve Fakültemizi tanıtan bir sunum yapıldı. Sunum sonunda öğrencilerin soruları Dekan Vekilimiz Prof.Dr. Tarık Vural tarafından yanıtlandı. 

Dekan Vekilimiz Prof.Dr. Tarık Vural ile Dekan Yardımcılarımız Prof.Dr. Gülenay Baş Dinar ve Doç.Dr. Yusuf Volkan Topuz Fakültemiz Dış Paydaş Danışma Kurulu üyeleri; SGK İl Müdürü Mehmet Mehmet Hanefi Taştan’ı, Bolu Defterdarı Hasan Çelik’i, ve SMMO Başkanı İlkay Bağatır’ı makamlarında ziyaret etti.

AR-GE Komisyonu Toplandı

Fakültemiz bünyesinde kurulan AR-GE Komisyonu Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Gülenay BAŞ DİNAR Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya komisyon üyeleri Prof. Dr. Mehmet ERYİĞİT, Doç. Dr. Senem KURT TOPUZ, Doç. Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT, Dr. Öğr. Üyesi Anıl ERALP, Dr. Öğr. Üyesi Işıl ŞİRİN ÇAKMAK ve Dr. Öğr. Üyesi Nisa YAZICI AYDEMİR ile Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Tarık VURAL ve Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Yusuf Volkan TOPUZ katıldı. Toplatıda:

Ar-Ge komisyonun görevleri ve çalışma esasları

Öz/Akran değerleme raporlarında ifade edilen zayıf yönler

Fakültemiz yayın ve Ar-Ge hedefleri

Ar-Ge potansiyelini artırma yolları 

Proje eğitimi, proje olanakları, proje finansmanı ve paydaşlarla ortak çalışma olanakları

Öğretim elemanlarımız tarafından yapılan yayın ve yürütülen Ar-Ge sayılarını ve başarısını izleme yolları

gibi konular ele alındı. Toplantı dilek ve temennilerden sonra son buldu.

Bölüm başkanları ve yardımcıları ile Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) değerlendirme süreci kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dekan Vekilimiz Prof.Dr. Tarık Vural başkanlığında yapılan toplantıya Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Yardımcıları ile Fakülte Sekreterimiz katıldı. Toplantıda KAP değerlendirmesi kapsamında Fakültemize yapılacak ziyaretler hakkında bilgiler verildi.

Sayfa 1 / 5
Top