-->

Azami Öğrenim Sonu 2023-2024 Güz Dönemi Sınavları

2023-2024 Güz Dönemi  azami öğrenim sonu 1.Ek Sınavları 01-03 Şubat 2024  tarihleri, 2.Ek Sınavları ise 08-10 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlara başvurmak isteyen öğrencilerimiz Ek 1’de yer alan dilekçeyi, Ek 2’de yer alan uygulama ilkelerine uygun bir biçimde doldurarak 30 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar fakültemiz evrak kayıt ofisine şahsen veya 0374 253 45 numaralı faks numarasına fakslayarak ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Not: Hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programın derslerinin verildiği dönemden başlayarak Kanunda belirtilen azami süresini tamamlayan öğrenciler azami süresini tamamladığı dönemin sonunda yapılan ek sınavlara girebilir. İlerleyen süreçte yapılan ek sınavlara girme hakkı yoktur. Öğrencinin azami öğrenim süresi içerisindeki kayıt dondurduğu dönemler öğrenim süresinden düşülür. Azami sürenin sonunun hesaplanmasında bir sonraki dönemin başına kadar olan süre dikkate alınır. Buna göre Kanunda belirtilen azami öğrenim süresini tamamlaması kaydıyla;

- Başarısız dersi olan (devamsız olunanlar dahil),

- Mezun olabilmek için ilgili Yönetmelikte belirtilen not ortalamasını yakalayamayan,

- Müfredatındaki derslerden öğrenim süresi içerisinde kayıtlanmadığı (hiç almadığı) dersi olan (AKTS’si eksik olan), öğrenciler ek sınav hakkından yararlanabilir

Ek 1: Dilekçe

Ek 2. Uygulama İlkeleri

Top