-->

Öğrenme Çıktılarının Yazımı ve Oluşturulması Semineri Verildi

21 Aralık 2022

Üniversitemiz Kalite Eğitim Öğretim Alt Komisyonu Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Meriç Tuncel “Öğrenme Çıktılarının Yazımı ve Oluşturulması” hakkında seminer verdi. Dr.Öğr.Üyesi Meriç Tuncel, ders öğrenme çıktılarının yazımında ve oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıkladıktan sonra Öğretim Elemanlarımızın konu ile ilgili sorularını yanıtladı.

Top