-->

AR-GE Komisyonu Toplandı

10 Aralık 2022

Fakültemiz bünyesinde kurulan AR-GE Komisyonu Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Gülenay BAŞ DİNAR Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya komisyon üyeleri Prof. Dr. Mehmet ERYİĞİT, Doç. Dr. Senem KURT TOPUZ, Doç. Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT, Dr. Öğr. Üyesi Anıl ERALP, Dr. Öğr. Üyesi Işıl ŞİRİN ÇAKMAK ve Dr. Öğr. Üyesi Nisa YAZICI AYDEMİR ile Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Tarık VURAL ve Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Yusuf Volkan TOPUZ katıldı. Toplatıda:

Ar-Ge komisyonun görevleri ve çalışma esasları

Öz/Akran değerleme raporlarında ifade edilen zayıf yönler

Fakültemiz yayın ve Ar-Ge hedefleri

Ar-Ge potansiyelini artırma yolları 

Proje eğitimi, proje olanakları, proje finansmanı ve paydaşlarla ortak çalışma olanakları

Öğretim elemanlarımız tarafından yapılan yayın ve yürütülen Ar-Ge sayılarını ve başarısını izleme yolları

gibi konular ele alındı. Toplantı dilek ve temennilerden sonra son buldu.

Top