İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) Başvurusu Yapmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine
-->

İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) Başvurusu Yapmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

Fakültemiz bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizden izinli sayılmak (kayıt dondurmak) isteyenler izin dilekçelerini (izin gerekçelerini belirten belgelerini de ekleyerek) 26.09.2022-14.10.2022 tarihleri arasında fakültemiz evrak kayıt ofisine şahsen veya 0374 253 45 21 numaralı faks numarasına fakslayarak ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DEVAM VE GEÇİCİ AYRILMA

 

İzin Gerekçeleri

Madde 25-  a)  Hastalık İzni: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık raporu ile belgelendirmek koşulu ile öğrencilere izin verilebilir. Acil haller dışında öğrencinin ilk başvuracağı yer Üniversite Sağlık Merkezidir. Bütün raporlar Üniversite Sağlık Merkezinin görüşü alındıktan sonra işleme konur.

  1. b) Askerlik İzni: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir.
  2. c) Maddi ve Ailevi nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.
  3. d) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.

Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler geçen süre için izinli sayılabilirler.

Top