-->

2021-2022 Güz Dönemi Azami Öğrenim Sonu Sınavları (Güncellendi)

Akademik takvimin 18.01.2022 tarihinde güncellenmesi nedeniyle azami öğrenim sonu sınavı tarihlerinde değişiklik olmuştur.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi sonunda fakültemize bağlı bölümlerde azami öğrenim sonu sınavları yapılacaktır.

  1. Ek sınavlar 17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında,
  2. Ek sınavlar ise 24-26 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Sınavlara katılmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını (Ek 1’de yer alan dilekçeyi, Ek 2’de yer alan uygulama ilkelerine uygun bir biçimde doldurarak) 16 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar fakültemiz evrak kayıt ofisine şahsen veya 0374 253 45 21 numaralı faks numarasına yapılabilir. 

Not: Hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programın derslerinin verildiği dönemden başlayarak Kanunda belirtilen azami süresini tamamlayan öğrenciler azami süresini tamamladığı dönemin sonunda yapılan ek sınavlara girebilir. İlerleyen süreçte yapılan ek sınavlara girme hakkı yoktur. Öğrencinin azami öğrenim süresi içerisindeki kayıt dondurduğu dönemler öğrenim süresinden düşülür. Azami sürenin sonunun hesaplanmasında bir sonraki dönemin başına kadar olan süre dikkate alınır. Buna göre Kanunda belirtilen azami öğrenim süresini tamamlaması kaydıyla;

- Başarısız dersi olan (devamsız olunanlar dahil),

- Mezun olabilmek için ilgili Yönetmelikte belirtilen not ortalamasını yakalayamayan,

- Müfredatındaki derslerden öğrenim süresi içerisinde kayıtlanmadığı (hiç almadığı) dersi olan (AKTS’si eksik olan), öğrenciler ek sınav hakkından yararlanabilir.

 

Ek 1: Dilekçe

Ek 2. Uygulama İlkeleri

Top