-->

Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak 13.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” hükümleri gereğince 2021 yılı Kasım ayında yapılacak olan program ve birim temsilcileri ile öğrenci konseyi organlarında seçimler yapılacaktır.

Program temsilcisi seçimleri ÜBYS bünyesindeki “anket” modülü üzerinden yapılacak olup buna ilişkin gerekli düzenleme Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca organize edilecektir.  Adayların modüle tanımlanması Öğrenci İşeri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır.

Bu kapsamda seçim süreci ve takvimi ekli dosyada yer almaktadır.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki belgelerle birlikte dekanlığımıza başvurması gerekmektedir. 

  1. Başvuru dilekçesi (bu sayfanın altında bulabilirsiniz) 
  2. Disiplin cezası durumunu gösterir not dökümü (transkript)
  3. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığını gösterir belge (E-devletten alınabilir)
  4. Adli sicil kaydı (E-devletten alınabilir)
Top