2020-2021 Bahar Dönemi Vize Programları

06 Nisan 2021

Kamu Yönetimi Bölümünde "Yönetim Sosyolojisi" dersinin sınavı 30 Nisan'a taşındı.

Kamu Yönetimi Bölümü Birinci Öğretim İngilizce IV dersi ara sınavı 03.05.2021 günü 13:10-14:10 saatleri arasında, İkinci Öğretim İngilizce IV dersi ara sınavı 03.05.2021 günü 20:10-21:10 saatleri arasında yapılacaktır.

Maliye Bölümünde "Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler" dersinin sınav başlangıç saati 10:10'dan 10:50'yer ertelenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Anayasa Hukuku" dersinin sınav başlangıç saati 16:10 olacak şekilde düzeltilmiştir.

Uluslararası İlişkiler Bölümünde iki dersin sınav saatinde değişiklik olmuştur:

        1) Doç. Dr. Gökhan Telatar'ın vermiş olduğu 302. ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ-II dersinin sınavı aynı gün 13:10'a alınmıştır.

        2) Prof. Dr. Yaşar Sarı'nın vermiş olduğu 236. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS-II dersinin sınavı 19 Nisan'dan 21 Nisan 2021 saat 18:10'a alınmıştır.

Maliye Bölümünde "Devlet Borçları" dersinin sınav saati 16:30 - 17:00 olarak güncellenmiştir.
 
İktisat Bölümü İstatistik II dersi ara sınavı karma (test ve klasik) olacaktır.
Top