2020-2021 Bahar Dönemi Ders Programları

19 Şubat 2021

Ders kayıtlarının başlama gün ve saati için http://oidb.ibu.edu.tr/ders-kayitlari adresini belirli aralıklarla takip ediniz.

İşletme Bölümü ders programında "Finansal Tablolar Analizi" yerine sehven "Finansal Yönetim" yazılması hatası düzeltilmiştir.

Top