ORCID Bilgileri hk.

01 Aralık 2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 08.10.2020 tarihli ve E.64333 sayılı yazısında öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin ORCID almaları YÖK Yürütme Kurulunun 13.05.2020 tarihli toplantısında alınan karar ile zorunlu hale getirildiği, Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemlerinde (YÖKSİS) yapılan kontrollerde birçok öğretim elemanının kişisel olarak ORCID almış oldukları halde YÖKSİS'e kaydetmediklerinin değerlendirildiği, yürütülmekte olan Açık Bilim Açık Erişim çalışmalarının arzu edilen hedeflere ulaşması için ORCID alan ya da alacak olan Üniversitemiz mensuplarının ivedilikle ORCID numaralarını YÖKSİS'e kaydetmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Akademik personelimize ve lisansüstü öğrencilerimize duyurulur.

Top