Print this page

Öğrenci Başvuru Süreçlerine Yönelik Süreler

11 Nisan 2019

KAPSAM

BAŞVURU SÜRESİ

Kayıt dondurma gerekçelerinden birini taşıyanlar

"Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

Daha önce örgün eğitim veren önlisans / lisans programından mezun olan ve ÖSYM sınavları sonucunda Fakültemiz Bölümlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler

"Ders Kayıtları" sürecinden önceki 2 hafta içerisinde

Sehven kayıtlanamadığı dersi(leri)ne devam şartını
yerine getirenler

"Danışman Onayları Süreci" bitiminden başlayarak
ara sınavlar başlayana kadar

"Ders Kayıtları" ve "Danışman Onayları Süreci"nde hatalı ders kaydı yaparak, ders değişikliği talebinde bulunanlar

"Danışman Onayları Süreci" bitiminden başlayarak
ara sınavlar başlayana kadar

Fakültemizin diğer Bölümlerinden seçmeli ders almak isteyenler

"Ders Kayıtları  / Danışman Onayları Süreci" nde

Seçmeli derslerde yanlışlıkla yapılan ders saydırma işleminin iptal edilmesi talebinde bulunanlar

Genel zamanlı

Sınav notunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin
talebi olanlar

Notun transkripte yansıdığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde

Raporlu olması nedeniyle ara (vize) veya dönem sonu (final) sınavına katılamayanlar

Raporun bitiş tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde

Son dönem öğrencisi olup en fazla 2 dersten başarısız olanlar,
Son dönem öğrencisi olup GANO' su 2.00'nin altında kalanlar

Final sınavı notlarının transkripte yansıdığı tarihten itibaren başlayarak en geç tek çift sınavları başlamadan 2 gün öncesine kadar

Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden
ders almak isteyenler

Yaz öğretiminde diğer üniversitede öğrenim görmeye gitmeden önce

Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin yaz öğretiminde Fakültemiz Bölümlerinden ders almak isteyenler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında ilan edilen tarihler aralığında

Yaz öğretimi ders kayıtları sürecinde kayıtlandığı ve ücretini yatırdığı dersleri asgari öğrenci sayısına ulaşmadığı için kapatılan derslere ait ödenen öğrenim ücretlerinin iadesini talep edenler

Yaz öğretimi ders kayıt aşamaları tamamlandıktan sonra

Fakültemize bağlı bölümlerin II. öğretim programında öğrenim görmekte olan ve dönem sonunda %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin fazladan ödedikleri öğrenim ücretlerinin iadesini talep edenler

Başarı listeleri ilan edildikten sonra

ÖSYM puanıyla Fakültemiz Bölümlerine
geçmek isteyenler

Akademik Takvimde ilan edilen tarihler aralığında

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler

Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler

Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)

Mevlana Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler

Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)

Mevlana Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler

Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)

Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler

Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)

Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler

Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)