Geçici Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-devlet Portalından Alınabilmesi Hakkında

09 Mayıs 2016

Yürütülen çalışmalar neticesinde, yükseköğretim veri tabanı (yöksis) ile üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi arasında anlık veri alış-verişi sağlanmaktadır. Bu kapsamda e-devlet portalından öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesi alınabilmektedir.

Yapılan incelemede, mezun edilen öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemine mezuniyet bilgisinin işlenmesinden bir gün sonra, e-devlet portalından mezuniyet belgelerini alabildikleri görülmüştür.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren mezun olan öğrencilerimize zorunlu olmadıkça geçici mezuniyet belgesi düzenlenmeyecektir. Bu öğrencilerimiz mezuniyet belgelerini e-devlet portalından alarak başvuru yapmak istedikleri
kişi ya da kurumlara ibraz edeceklerdir.

Mezun öğrenciler, diplomaları hazırlandıktan sonra öğrenci işleri daire başkanlığına başvurarak ilişiklerini kesmeleri koşuluyla diplomaları kendilerine verilecektir.

Öğrencilerimize duyurulur.

Top