Bölümlerimiz > Kamu Yönetimi Bölümü

Hakkında

Kamu yönetimi Bölümü’nün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Eğitim sürecinde, nitelikli yönetici yetiştirmek amacına uygun olarak, Türkiye’nin sosyo-ekonomik, siyasi ve idari yapısı ile sorunlarını teorik ve çözümleyici yaklaşımlarla inceleyen çok sayıda uzmanlık derslerinin yanı sıra, özellikle işletme, iktisat ve maliye alanlarında olmak üzere diğer ilgili bilim dallarından da çeşitli dersler verilmektedir. Diğer bilim dallarına ait bazı dersler seçmeli olup, duyulan ilgi doğrultusunda seçim yapılabilmektedir. Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Koray TÜTÜNCÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ARI

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Meşküre Burcu BAYRAK

Bölüm Sekreteri: Sercan ÖZTÜRK

 

Telefon: 0 374 254 10 00
Dâhili: 1425
Faks: 0 374 253 45 21
Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 14030 Gölköy/BOLU.

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

PROF. DR.

KORAY TÜTÜNCÜ

Bölüm Başkanı

1462

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

PROF. DR.

İSHAK TORUN

Anabilim Dalı Başkanı

1433

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

FATMA TÜTÜNCÜ

1435

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

SENEM KURT TOPUZ

1495

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

NURAN AYTEMUR SAĞIROĞLU

1426

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

METE ÇETİK

1424

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MEHMET ARI

Bölüm Başkan Yardımcısı

1447

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

PROF. DR.

EMİNE ELİF YÜCETÜRK

Anabilim Dalı Başkanı

1427

yuceturk_eibu.edu.tr

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DOÇ. DR.

CENGİZ EKİZ

Bölüm Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

1432

ekiz_cibu.edu.tr

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

MUSTAFA ALTUNOK

1428

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FETHİ KILIÇ

Anabilim Dalı Başkanı

1417

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

JULİDE GÜL ERDEM

1439

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

HÜROL ÇANKAYA

1434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

ARİF ERENÇİN

Anabilim Dalı Başkanı

1429

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

SAADET AYDIN

1431

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MEŞKÜRE BURCU BAYRAK

Bölüm Başkan Yardımcısı

1468

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

AHSEN SAÇLI

1475

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kamu Yönetimi Bölümü öğretim planı ve ders içeriklerine http://bologna.ibu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email:          ibu.edu.tr
Top