Bölümlerimiz > İktisat Bölümü

Hakkında

İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, öğrencilerin insan yaşamının her alanında yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirmek ve onlara iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olmaları sağlanmaktadır. İktisat bölümü öğrencilerinin ilk üç yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamalarının ardından son sınıfta mezuniyet sonrasında çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilmesiyle pratik becerilerini de arttırmaları sağlanmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin geniş bir ders yelpazesinden yararlanmaları ve bu sayede güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarına çalışılır.

Ders uygulama yöntemleri

Bölümümüzün amacı öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teori ve bilgiyle donatmaktır. Bu program öğrencilere yaratıcı çözüm becerileri kazandırmak, kamu kurumu ve özel sektörde kariyere hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. İktisat bölümünde İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi anabilim dalları bulunmaktadır.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

Bölüm mezunları işgücü piyasasında İktisatçı olarak aranırlar. Mezunların bir kısmı kamu sektöründe iş olanakları bulurken çoğunluk özel sektörde istihdam edilmektedir. Bir kısmı da girişimci olarak iş dünyasına atılmaktadır. Mezunlarımız çalıştıkları kurumlarda kıt kaynakların en verimli biçimde kullanılarak üretim sürecine katkı vermelerinden üretilen malların en uygun yöntemlerle pazarlanmasına kadar olan tüm aşamalarda yer alırlar.

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Fatih KONUR

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Işıl Şirin SELÇUK ÇAKMAK

Bölüm Sekreteri: Yaprak Şirin ACAR

 

Telefon: 0 374 254 10 00
Dâhili: 1441
Faks: 0 374 253 45 21
Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 14030 Gölköy/BOLU.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

ŞAHABETTİN GÜNEŞ

Anabilim Dalı Başkanı

1449, 1502

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

SEVİM AKDEMİR

1466

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Abdullah  Topcuoglu

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

ABDULLAH TOPCUOĞLU

1490

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

NURBAY SEY

1510

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

SEYİT KÖSE

Anabilim Dalı Başkanı

1454

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

PROF. DR.

CUMHUR ERDEM

1450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

AYTEKİN GÜVEN

1519

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

IŞIL ŞİRİN SELÇUK ÇAKMAK

Fakülte Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Bölüm Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Bölüm Başkan Yardımcısı

1464

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

EMRE ERGİN

BAİBÜ Mevlana/Farabi Değişim Programı Koordinatörü

1463

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

UĞUR ESER

1489

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

SERAB DURUSOY

1481

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

AHMET BEŞKAYA

Anabilim Dalı Başkanı

1465

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

DOÇ. DR.

FATMA DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı

1485

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

CENGİZHAN YILDIRIM

1486

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FEVZİ ENGİN

1452

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Ünvan

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

PROF. DR.

FATİH KONUR

Senato Temsilcisi, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı

1509

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

GÜLENAY BAŞ DİNAR

1451

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FERDA UZUNYAYLA

1455

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ERDOĞAN KOTİL

1456

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İktisat Bölümü öğretim planı ve ders içeriklerine http://bologna.ibu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İlave bilgi ve belgeler için eklere bakınız.

İktisat Bölümü 2015 Yılı Değişiklikleri Hakkında

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email:          ibu.edu.tr
Top