Bölümlerimiz > İktisat Bölümü

Hakkında

İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu ve özel sektörde

görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, öğrencilerin insan yaşamının her alanında yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirmek ve onlara iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olmaları sağlanmaktadır. İktisat bölümü öğrencilerinin ilk üç yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamalarının ardından son sınıfta mezuniyet sonrasında çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilmesiyle pratik becerilerini de arttırmaları sağlanmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin geniş bir ders yelpazesinden yararlanmaları ve bu sayede güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarına çalışılır.

Ders uygulama yöntemleri

Bölümümüzün amacı öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teori ve bilgiyle donatmaktır. Bu program öğrencilere yaratıcı çözüm becerileri kazandırmak, kamu kurumu ve özel sektörde kariyere hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. İktisat bölümünde İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi anabilim dalları bulunmaktadır.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

Bölüm mezunları işgücü piyasasında İktisatçı olarak aranırlar. Mezunların bir kısmı kamu sektöründe iş olanakları bulurken çoğunluk özel sektörde istihdam edilmektedir. Bir kısmı da girişimci olarak iş dünyasına atılmaktadır. Mezunlarımız çalıştıkları kurumlarda kıt kaynakların en verimli biçimde kullanılarak üretim sürecine katkı vermelerinden üretilen malların en uygun yöntemlerle pazarlanmasına kadar olan tüm aşamalarda yer alırlar.

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Fatih KONUR

 

Bölüm Sekreteri: Yaprak Şirin ACAR

 

Telefon: 0 374 254 10 00
Dâhili: 5441
Faks: 0 374 253 45 21
Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 14030 Gölköy/BOLU.

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

PROF. DR.

FATİH KONUR

Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı 

5509

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

GÜLENAY BAŞ DİNAR

5451

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FERDA UZUNYAYLA

5455

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ERDOĞAN KOTİL

5456

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Unvan

Ad Soyad

Telefon

 

Email

ARŞ. GÖR.

KAMİL SEMİH KALYONCUOĞLU

 5481

 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

PROF. DR.

CUMHUR ERDEM

Anabilim Dalı Başkanı

5450

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

SEYİT KÖSE

5454

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

AYTEKİN GÜVEN

5519

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

 

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

Bahadır AYDIN

5533

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Unvan

Ad Soyad

Görevi 

Telefon

Email

DOÇ. DR.

IŞIL ŞİRİN SELÇUK ÇAKMAK

Bölüm Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

5464

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

EMRE ERGİN

BAİBÜ Mevlana/Farabi Değişim Programı Koordinatörü

5463

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

PROF. DR.

AHMET BEŞKAYA

Anabilim Dalı Başkanı

5465

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Unvan

Ad Soyad

 Telefon

Email

DOÇ. DR.

FATMA DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ

5485

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

 

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

DOÇ. DR.

CENGİZHAN YILDIRIM

Dekan Yardımcısı

5486

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FEVZİ ENGİN

5452

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

PROF. DR.

ŞAHABETTİN GÜNEŞ

Anabilim Dalı Başkanı

5449

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

PROF. DR.

SEVİM AKDEMİR

5466

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

 Abdullah  Topcuoglu

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

DOÇ. DR.

ABDULLAH TOPCUOĞLU

5490

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR. DR.

NURBAY SEY

5510

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

İktisat Bölümü öğretim planı ve ders içeriklerine http://bologna.ibu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kısa ders içeriklerine http://iibf.ibu.edu.tr/ders-i-ceri-kleri/item/download/624_ff7d5fbe4652beebb48bafc31a8b4556 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İktisat Bölümü Lisans Ders Programına ulaşmak için tıklayınız.

İktisat Anabilim Dalı Lisanüstü Ders Programı için tıklayınız.

İktisat Bölümü 2023-2024 Güz Dönemi Lisans Final Sınav programına ulaşmak için tıklayınız.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email: iibf ibu.edu.tr
Top