Bölümlerimiz > Ekonometri Bölümü

Hakkında

Ekonometri, ekonomik veriler arasındaki ilişkileri matematik ve istatistiksel yöntemler kullanarak ampirik biçimde inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonometrinin temel amacı, çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Son yıllarda hızla gelişen bilgisayar teknolojisiyle beraber, iktisat kuramlarını sayısal çözümlemeler ile geliştirebilme olanakları artmış ve bu da Ekonometri dalının hızla ilerlemesine neden olmuştur.

Ekonometri Bölümü; İstatistik ve Yöneylem Araştırması anabilim dallarından oluşmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili Türkçedir.

Bölüm Mezunlarına Yönelik İş ve Staj İmkânları

Ekonometri bölümünden mezun olan öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bölümümüz personeli 1 doçent ve 3 doktor öğretim üyesinden oluşmaktadır. 2012 yılında kurulan Ekonometri Bölümümüzün akademik ve fiziki altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenci alımına başlanacaktır.

Vizyon

Bölümüz aktif hale geldiğinde ekonometri alanında ulusal düzeyde tercih edilebilir ve tanınan bir bölüm haline gelmenin yanında ülkesine aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, rasyonel düşünen, analiz yeteneği yüksek, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Mezunlar iktisat, istatistik, bilgisayar yazılımlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olacaklardır.

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZMEN

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Anıl ERALP, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KONCAK

Bölüm Sekreteri: Sercan ÖZTÜRK

 

Telefon: +90 374 254 10 00 – 5425 (İç Hat)

Faks: +90 374 253 45 21

Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 14030 Bolu/Türkiye

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Unvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ASLI ÖZMEN

Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı

5518

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

İstatistik Anabilim Dalı

Unvan

Ad Soyad

Görevi 

Telefon

Email

DOÇ. DR.

ANIL ERALP

Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı

5446

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Unvan

Ad Soyad

Görevi 

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

AHMET KONCAK 

Bölüm Başkan Yardımcısı

5443

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Unvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ

GÖKHAN KONAT

 5484

 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Fakültemiz bölümlerinin öğretim planı ve ders içeriklerine http://bologna.ibu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email: iibf ibu.edu.tr
Top