Bölümlerimiz > Ekonometri Bölümü

Hakkında

Ekonometri, ekonomik veriler arasındaki ilişkileri matematik ve istatiksel yöntemler kullanarak amprik bir biçimde inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonometrinin temel amacı, çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Son yıllarda hızla gelişen bilgisayar teknolojisiyle beraber, iktisat kuramlarını sayısal çözümlemeler ile geliştirebilme olanakları artmış ve bu da Ekonometri dalının hızla ilerlemesine neden olmuştur.

Ekonometri Bölümü; Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması anabilim dallarından oluşmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili Türkçedir.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

Ekonometri bölümünden mezun olan öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bölümümüz personeli 3 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 2012 yılında kurulan Ekonometri Bölümümüzün akademik ve fiziki altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bölüme, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenci alımına başlanacaktır.

Vizyon: Bölümüz aktif hale geldiğinde ekonometri alanında ulusal düzeyde tercih edilebilir ve tanınan bir bölüm haline gelmenin yanında ülkesine aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, rasyonel düşünen, analiz yeteneği yüksek, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon: Mezunlar iktisat, istatistik, bilgisayar yazılımlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olacaklardır.

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Aslı ÖZMEN

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Anıl ERALP

Bölüm Sekreteri: Yaprak Şirin ACAR

 

Telefon: 0 374 254 10 00
Dâhili: 1441
Faks: 0 374 253 45 21

Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kat:2 Ekonometri Bölümü Merkez/Bolu 14030 Türkiye

Yöneylem

Ünvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ASLI ÖZMEN

Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı

1533

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

İstatistik

Ünvan

Ad Soyad

Görevi

Telefon

Email

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ANIL ERALP

Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı

1446

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

ARŞ. GÖR.

GÖKHAN KONAT

 

 

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

ARŞ. GÖR.

AHMET KONCAK

1443

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Ekonometri Bölümü öğretim planı ve ders içeriklerine http://bologna.ibu.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email: iibf ibu.edu.tr
Top